Voorwoord

 

 

Van harte welkom in de Academie voor muziek, woord en dans ‘August De Boeck’ te Asse. Onze school behoort tot het deeltijds kunstonderwijs (D.K.O.) van het Lager en Hoger Secundair Niveau en wordt erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

 

 

In onze school worden er 3 volwaardig uitgebouwde studierichtingen aangeboden: muziek, woord en dans. De wekelijkse lessen gaan door van 1 september tot en met 30 juni, van maandag tot zaterdag in de namiddag en in de avond. Voor kinderen, jongeren en volwassenen is er een gevarieerd en aangepast studieaanbod.

 

 

August De Boeck

 

 

Onze academie draagt de naam van de componist August De Boeck, geboren te Merchtem op 5 mei 1865 en overleden op 9 oktober 1937.

Deze Brabander wortelde in de vruchtbare grond van zijn dierbaar Pajottenland. Hij stamde uit een traditioneel muzikale familie. Van geslacht op geslacht hebben zijn voorvaders in Merchtem de functie van koster-organist en kapelmeester waargenomen.

August De Boeck ontzegde zich voor zijn muzikale opleiding geen enkele inspanning. Bij gebrek aan treinverbindingen, ging hij wekelijks drie maal te voet naar het Brussels Conservatorium (drie uur ver van zijn woonplaats gelegen). Zijn muzikale productie is vooral gekenmerkt door de sterke expressie van zijn niettemin elegante, frisse en dromerige melodieën. Wij vermelden graag uit zijn werk de Symfonie in G, de Rhapsodie Dahoméenne en de Fantasie voor piano.

 

ã Meesters der Toonkunst, André M. Pols | D.A.P. Reinaert | Brussel 1966

 

 

Enkele CD-producties met werk van A. De Boeck kan U hier bekijken. De catalogus van de werken van A. De Boeck die zich in onze schoolbibliotheek bevinden kan U hier raadplegen.

 

 

Muziekbibliotheek

 

Onze academie bezit een waardevolle schat aan koor- en kamermuziekpartituren. Vermits enkel leraars toegang hebben tot de muziekbibliotheek kunnen de leerlingen deze werken ter inzage krijgen via de leraar. Het bibliotheekreglement en de bibliotheeklijsten kan U hier raadplegen.

 

 

Uitleendienst muziekinstrumenten

 

In uitzonderlijke omstandigheden wordt aan regelmatig ingeschreven leerlingen de mogelijkheid geboden een houten blaas- of strijkinstrument te huren. Deze mogelijkheid wordt bepaald door de leraar en het secretariaat van de school.

 

 

De leraar … tot uw dienst !

 

De leraars staan graag ter beschikking om aan hun leerlingen en de ouders advies te geven bij de aankoop van partituren en/of instrumenten.

 

 

 

Activiteiten

 

In het menu documenten kan U een overzicht downloaden van onze activiteiten, projecten en concerten van het betreffende schooljaar.

 

 

Samenwerkingsverbanden

 

Al decennia lang verlenen de inrichtende macht en de gemeentebesturen van de filialen de nodige steun op logistiek en financiëel vlak. Deze samenwerking wordt vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten en/of contracten. Voor de samenwerking met de culturele centra en de socio-culturele verenigingen verwijzen wij graag naar de gemeentelijke websites van de filiaalgemeenten :

www.asse.be | www.affligem.be | www.merchtem.be | www.opwijk.be | www.ternat.be | www.ccdeploter.be 

 

 


foto’s website: ÓRobert Matthyssen, Kris Van de Weyer, Geert Van den Broeck en Linda Tielemans