Heeft uw kind muzikaal talent ?

 

 

Hoe weet U of uw kind muzikale aanleg heeft?

 

Als uw kind in staat is een melodie van een reclamespot noot voor noot zuiver na te zingen, is dat een sterke aanwijzing voor muzikale aanleg. Ook het ritmegevoel is een aanwijzing. Let eens op of uw kind uit zichzelf in de maat op muziek danst. Of trommel een ritme op tafel en wacht af of het kind dat herhaalt.

 

Hoe motiveert U een kind om te studeren?

 

Het is van belang dat de ouders actief volgen hoe het kind op de muziekles reageert en/of het vooruitgaat. De muzikale ontwikkeling verloopt langzaam en moet worden ervaren als een genoegen op zich. Als uw kind het niet als ‘leuk’ ervaart, zal de animo van korte duur zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeftijdsvoorwaarden

 

Een leerling moet aan bepaalde leeftijdsvoorwaarden voldoen. Deze variëren per studierichting en/of cursus en/of filiaal.

 

 

Afdeling  jongeren

 

 

Muziek en Woord : Wie de leeftijd van 8 jaar bereikt heeft voor 31/12 van het lopend schooljaar of ingeschreven is in het derde leerjaar van het basisonderwijs, kan toegelaten worden tot het eerste jaar van de lagere graad afdeling jongeren.

 

Dans : Wie de leeftijd van 6 jaar bereikt heeft voor 31/12 of ingeschreven is in het eerste leerjaar van de basisschool, kan toegelaten worden tot het eerste jaar dans. (= cursus dansinitiatie)

 

 

Afdeling volwassenen

 

 

Wie de leeftijd van 15 jaar bereikt heeft voor 31/12  van het lopend schooljaar kan toegelaten worden tot het eerste leerjaar van de lagere graad volwassenen. In samenspraak met de directeur en de leraar zijn uitzonderingen mogelijk.

Voor de studierichting woord start een volwassen leerling altijd in het eerste jaar van de middelbare graad.

Voor elke studierichting muziek - woord - dans moet afzonderlijk inschrijvingsgeld betaald worden.

 

Toelatingsperiode

 

Wie reeds over een bepaalde kennis beschikt, of vroeger reeds een vooropleiding heeft genoten en tevens de vereiste leeftijd heeft bereikt, kan toegelaten worden in elk leerjaar van een graad muziek, woord of dans. De leraar evalueert en maakt na de toelatingsperiode een proces verbaal op, waarbij hij de leerling tot de graad toelaat of (her)oriënteert. De minimumleeftijd voor de middelbare graad is 12 jaar, voor de hogere graad 15 jaar (op 31/12 van het lopend schooljaar).

 

 

Inschrijvingsgeld 2014-2015

 

 

Het bedrag van het inschrijvingsgeld wordt bepaald door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Departement Onderwijs.

Voor het schooljaar 2014 – 2015 bedraagt het inschrijvingsgeld :

 

 

jonger dan 18

 

 

gewoon

€ 62

verminderd tarief

€ 40

1 bijkomende studierichting

€ 62 + 40

2 bijkomende studierichtingen

€ 62 + (2 x 40)

2de gezinslid

€ 40

2de gezinslid + 1 bijk. richt.

€ 2 x 40

2de gezinslid + 2 bijk. richt.

€ 3 x 40

 

 

ouder dan 18

 

 

gewoon

€ 202

1 bijkomende studierichting

€ 2 x 202

verminderd tarief

€ 116

verminderd tarief  + 2de richt.

€ 2 x 116

 

 

SEMU

€ 9

verminderd tarief SEMU

€ 5

werkingskosten

€ 20

 

 

Leerlingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen een vermindering van het inschrijvingsgeld bekomen:

 

·  een 2de gezinslid jonger dan 18 jaar

·  een 2de studierichting (jonger dan 18 jaar)

·  studenten die recht hebben op een studietoelage (18-24 jaar)

·  sociale correcties voor werklozen, mindervaliden of kinderen –18

 

Elke aanspraak dient te worden gestaafd door een betreffend attest. Vanaf 18 jaar geldt het volwassenentarief.

 

NOTA : Muziekini's betalen de volledige prijs en krijgen geen vermindering bij een inschrijving voor dans of inschrijving in de tekenacademie.

Dansini's krijgen wel een vermindering: (2de gezinslid) of inschrijving in de tekenacademie

 

 

Extra Muros

 

 

Ten gevolge van het afsluiten van een licentieovereenkomst tussen de inrichtende macht en SEMU (beheersorgaan van muziekuitgevers) wordt voor alle jongeren vanaf de lagere graad 2 en alle volwassenen in de richting muziek het inschrijvingsgeld verhoogd met € 9 (€ 5 voor verminderd tarief) teneinde op legale wijze en binnen bepaalde grenzen gebruikt te kunnen maken van fotokopieën van muziekpartituren.

Niet-financierbare leerlingen betalen € 9

 

Deelname in de werkingskosten : € 20

 

 

 

Belangrijk

 

Gelieve mee te brengen bij de inschrijving:

 

 

· Identiteitskaart

Of/en Kids-ID

· Bankkaart

voor het betalen met bancontact

· SIS-kaart

rijksregisternummer van elke NIEUWE leerling

 

 

Inschrijvingsdata schooljaar 2014 - 2015

 

 

Om de inschrijvingstoeloop bij het begin van het schooljaar te verminderen, worden de inschrijvingsdata gespreid. Met aandrang wordt gevraagd dat alle oud-leerlingen zich in JUNI herinschrijven.

 

 

 

Juni 2014

 

 

FILIAAL

DAG

DATUM

UUR

ASSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFLIGEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEDEKERKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCHTEM

 

op maandag

inschrijvingen

in de Sporthal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPWIJK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROOSDAAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERNAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustus  2014

 

 

Vanaf dinsdag 26 augustus 2014 tot en met vrijdag 29 augustus 2014 kan men inschrijven in:

 

Hoofdschool Asse : van 10u tot 19u.

In de filialen Opwijk, Merchtem, Affligem en Ternat: van 13u tot 19u

 

Zaterdag 30 augustus 2014 kan men inschrijven van 9u tot 13u in de hoofdschool en alle filialen

 

 

 

 

 

September  2014

 

 

De uiterste inschrijvingsdatum is 30 september 2014.